Resilient Airport

Een luchthaven heeft met medisch en politioneel noodvervoer een maatschappelijke regionale functie. Om dit ook in een situatie te doen met terrorismedreiging, pandemie of extreem weer, worden nieuwe adaptieve plannen ontwikkeld met behulp van maatschappelijke analyses en modellering.

PartnersTU Delft en Albeda CollegeThemaSociaal betrokkenContactYanniek HuismanMeedoen?Klik hierDelen:

Resilient Airport

Essentie.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de operaties van een luchthaven doorgaan in extreme situaties? En wat komt hier allemaal bij kijken? Het project Resilient Airport focust op de ontwikkeling van een ‘virtual control room’ om scenario studies te doen naar extreme situaties. Dit zijn bijvoorbeeld scenario’s waarbij het belangrijk is dat de logistieke werking van een luchthaven gewoon kan doorgaan, bijvoorbeeld het op afstand overnemen van deze functies tijdens een natuurramp. 

Partners.

De projectpartner is TU Delft. 

Mijlpalen.

Voor de aankomende periode wordt de samenwerking verder ingericht en wordt onderzocht of een virtual control room kan worden ingericht. Een locatie hiervoor is de nieuwe RTHA campus. Wil je meer weten over de RTHA Campus? Kijk op de projectpagina.

Mijlpalen.

De Next Generation Airport is toekomstbestendig en verbonden. Door de weerstand te vergroten in het geval van rampen, kan een luchthaven een belangrijke rol spelen in het leveren van noodhulp en continueren van de operatie. 

Contact.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met projectcoördinator Yanniek Huisman.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.