Op RTHA is een zonnepark van 14 MW gebouwd. Deze bron van duurzame energie levert de luchthaven en omgeving niet alleen genoeg energie om eigen operaties te laten draaien, het zorgt er ook voor dat de luchthaven energieleverend wordt naar de omgeving.

Een luchthaven heeft met medisch en politioneel noodvervoer een maatschappelijke regionale functie. Om dit ook in een situatie te doen met terrorismedreiging, pandemie of extreem weer, worden nieuwe adaptieve plannen ontwikkeld met behulp van maatschappelijke analyses en modellering.

Aan de rand van de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport wordt een zonnepark gebouwd dat 13MW zal gaan leveren. In totaal zal er door Unisun 23MW worden geleverd, middels uitbreiding op landzijde.

Het Fieldlab Next Aviation is een samenstel van fysieke locaties op en nabij de luchthaven RTHA waar bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovaties van onderdelen, diensten en systemen voor elektrisch en waterstof vliegen.

Synthetische kerosine is CO2-neutraal en in potentie circulair en is vooral een duurzaam alternatief voor de huidige brandstof: kerosine. De productie van synthetische kerosine uit duurzame elektriciteit, CO2 en waterstof kan emissies van conventionele vliegtuigen drastisch reduceren.

Binnen het project Smart Rotors werken partners samen aan de ontwikkeling van ultra-efficiënte propeller- en rotorbladen, specifiek voor hybride en elektrische vliegtuigen en drones.

Het Airport Technology Lab (ATL) is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve producten en diensten voor luchthavens. Het digitaliseren van alles wat er op luchthavens gebeurt en het toepassen van Artificial Intelligence, neemt exponentieel toe.

Om het toekomstige personeel van de RTHA op te leiden op o.a. de gebieden zoals hospitality, onderhoud, logistiek, technologie, innnovatie, veiligheid, milieu, maar ook om het huidige personeel toekomstbestendig te maken en waar nodig om/bij-te scholen, wordt het RTHA Campus ingericht.

Tijdens een (inter)nationale ramp is het essentieel dat noodhulp zo snel mogelijk op gang komt. Het project Emergency Airport onderzoekt de coördinatie van operationele uitvoering van o.a. de Nederlandse noodhulp bij (inter)nationale waterrampen.

Het project is gericht op autonoom vervoer voor de ‘last mile’, het vervoer dat wordt gebruikt wordt om het laatste stuk van de reis van de reiziger te faciliteren. Het autonoom vervoer, d.m.v. een elektrische shuttle, dient als demonstratie van innovatie voor zelfrijdend vervoer. Daarnaast dient het vervoer de ervaring, het gemak en het comfort van de reiziger te verbeteren.

RHIA is de ‘runway’ voor innovatie, een plek waar bedrijven, ondernemers en studenten zich inzetten voor de transitie naar een schonere, stillere en slimme toekomst van de luchtvaart.